Κυριακή 22 Απρ 2018
<

Αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρησιακών μονάδων.

Δράμα,15-09-2017

Αρ.Πρωτ.: 2892/2/362

Προς:  - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Τμήμα Στέγασης και Υλικού.

-       Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδας.

-       ΓΕ.Π.Α.Δ. Α.Μ.Θ.

-       Δ.Α. Δράμας

-       Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θέμα: ΄΄ Αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρησιακών μονάδων.΄΄

          Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας,

Σύμφωνα με τους Ν. 4412/2016 και Ν. 4468/2017 ορίζεται η έννοια των επιχειρησιακών μονάδων για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών στην Ελληνική Αστυνομία με ημερομηνία έναρξης την    10-09-2017. Βάσει της υπ άρίθμ. 1742/17/1805209 διαταγής από Α.Ε.Α. ,προετοιμάζεται το έδαφος ώστε ο εκάστοτε Διευθυντής των Διευθύνσεων Αστυνομίας να έχει την ευθύνη και τη δυνατότητα να διακηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς για την αντιμετώπιση των αναγκών των αστυνομικών υπηρεσιών. Κατ’ επέκταση λοιπόν, τα αρμόδια γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης/μερικής Διαχείρισης θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των παραπάνω διαγωνισμών. 

Οφείλουμε να σας αναφέρουμε, ότι στο ΑΕΑ/ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έχει συσταθεί Τμήμα προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ότι έχουν προσληφθεί Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων στην ΕΛ.ΑΣ. με εξειδίκευση στα οικονομικά. Οι διαχειρίσεις όμως των Διευθύνσεων Αστυνομίας, απαρτίζονται από αστυνομικούς οι οποίοι δεν έχουν καμία εξειδίκευση ή εκπαίδευση στο αντικείμενο που απασχολούνται. Οι γνώσεις που κατέχουν αποκτήθηκαν λόγω της καθημερινής τριβής τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και λόγω του προσωπικού ζήλου των Συναδέλφων μας. Ενώ λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εκπαιδεύσει το αστυνομικό προσωπικό των διαχειρίσεων στις Δ.Α. κάθε Νομού, επιβαρύνοντας το παράλληλα με καθήκοντα που αδυνατεί να ανταποκριθεί, διοργανώνονται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1728/17/1760722 διαταγή από Α.Ε.Α. σεμινάρια από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε. , που αφορούν τον νέο Νόμο Προμηθειών Ν.4412/08-08-2016, που θα πραγματοποιηθούν στις 22-09-2017 στη Θεσσαλονίκη και στις 25/26-09-2017 στην Αθήνα, με κόστος συμμετοχής  300€ για κάθε Συνάδελφο μας που επιθυμεί να εκπαιδευτεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές του ανάγκες- υποχρεώσεις, και χωρίς ο χρόνος της εκπαίδευσης τους να λογίζεται ως χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας.

Λόγω των παραπάνω λοιπόν, σας παρακαλούμε να φροντίσετε για τη γενική εκπαίδευση των Συναδέλφων μας που απασχολούνται στις μερικές διαχειρίσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας. Θεωρούμε επίσης ότι, οι ανοιχτοί διαγωνισμοί δεν πρέπει να γίνονται από τις κατά τόπους Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας, εκτός και αν προσληφθούν ή διατεθούν σε αυτές, Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων με εξειδίκευση στα οικονομικά.

                                      Για το Δ.Σ.

            Ο                                                               Ο

     Πρόεδρος                                           Γενικός Γραμματέας          ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος                                               ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος

     6972858492                                                       6977560126

 

 

Είσοδος - Εγγραφή