Μη χορήγηση παγίας προκαταβολής για οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α. Δράμας.

Δράμα, 07-09-2017

   Αρ.Πρωτ.: 2890/2/361

   Προς:    -   Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδας.

-          ΓΕ.Π.Α.Δ.  Α.Μ.Θ.

-          Διευθυντή Αστυνομίας Ν. Δράμας.

-          Π.Ο.ΑΣ.Υ.

  Θέμα: ΄΄Μη χορήγηση παγίας προκαταβολής για οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α. Δράμας.΄΄

Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά Β. Ελλάδας,

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 4302/17/1743971 διαταγή της Δ.Α. Δράμας, αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Δράμας αποτελούμενο από εικοσιοκτώ(28) Συναδέλφους μας μετακινήθηκε για ενίσχυση της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της 82ης  Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, οι Συνάδελφοι μας καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους εκτός έδρας της Δ.Α. Δράμας, χωρίς να τους έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΕΛ.ΑΣ. και την ανωτέρω διαταγή της Δ.Α. Δράμας, τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση παγίας προκαταβολής για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων τους. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε τόσο την παραβίαση των προβλεπομένων, αλλά και την οικονομική δυσχέρεια των Συναδέλφων μας, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν με δικά τους έξοδα τις μετακινήσεις τους για υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Σας παρακαλούμε λοιπόν, λόγω της ύπαρξης του παραπάνω προβλήματος μέχρι και την παρούσα στιγμή, όπως φροντίσετε για την άμεση επίλυση του και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

                                       Για το Δ.Σ.

               Ο                                                         Ο

        Πρόεδρος                                           Γενικός Γραμματέας

ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟY Απόστολος                           ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος

    6972858492                                               6977560126