Τρίτη 16 Οκτ 2018
<

Ι Δ Ρ Υ Σ Η

Με την υπ’αρίθμ. 142/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, αναγνωρίστηκε και ιδρύθηκε το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ.
Το Σωματείο έχει ως σκοπό την προάσπιση και προαγωγή της έννομης και ηθικοκοινωνικής θέσης των Αστυνομικών, που είναι ο ουσιώδης όρος για τη σωστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων των Αστυνομικών -- μελών του. Η επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών του Σωματείου μας, η βελτίωση και δημιουργία όρων προς αρτιότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των Αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγιές και υπεύθυνο Δημοκρατικό αίσθημα του λαού μας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμμετοχής σε θέματα, προβλήματα, ανάγκες και καταστάσεις ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, αποτελούν βασικές κατευθυντήριες δομές στις οποίες στηρίζεται η δημιουργία και η ίδρυση του Σωματείου μας.


Διαχρονική επιθυμία όλων των μελών που συμμετέχουμε από οποιαδήποτε θέση στο Σωματείο μας, ως γέννημα θρέμμα της σύγχρονης κοινωνίας που υπηρετούμε για μια ολόκληρη ζωή, ασκώντας ένα επάγγελμα που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους και απαιτεί ιδιαίτερες ψυχοσωματικές ικανότητες, αποτελεί η αναγνώριση και επίλυση χρόνιων υπηρεσιακών προβλημάτων, καθώς και η δημιουργία σταθερών βάσεων πάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί η σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα προστατεύει κάθε πολίτη της χώρας μας και θα προλαμβάνει το σύγχρονο-εξελιγμένο έγκλημα. 

Είσοδος - Εγγραφή