Τετάρτη 25 Απρ 2018
<

Σημερινό Δ.Σ.

Δράμα, 27-03-2015

Αρ.Πρωτ.: 2247/3/231

 

                                       Δ Ε Λ Τ  Ι Ο    Τ  Υ Π Ο Υ

   Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. Β΄ του καταστατικού του Σωματείου μας ( ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ),  καλέστηκαν να παραστούν  σήμερα 27-03-2015 και ώρα 10.00΄ στο γραφείο του Σωματείου μας τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ., ώστε να προβούν στην κατανομή αξιωμάτων  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:


Πρόεδρος                                            ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ     Απόστολος

Αντιπρόεδρος                                      ΜΑΤΖΙΟΥΡΑΣ  Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας                             ΖΛΑΤΟΣ     Βασίλειος

Αναπλ.Γεν.Γραμματέας                         ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ     Αναστάσιος

Ταμίας                                                ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ     Μαρία

Αναπλ.Ταμίας                                      ΨΥΛΛΙΔΗΣ Αθανάσιος

Οργανωτικός Γραμματέας                     ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ Βασίλειος

Μέλη: α)                                            ΣΚΕΥΑΣ Ιωάννης

         β)                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κυριάκος


                    

                 Αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ.  κατά σειρά ψήφων είναι:

1.    ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Καριοφίλης

2.    ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

3.    ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος

Είσοδος - Εγγραφή