Τρίτη 16 Οκτ 2018
<

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Στις 15-12-1988 πραγματοποιήθηκε η 1η Γ.Σ των μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ για τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας εκλογών.
Στις 31-01-1989  πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ.
 Το 1ο Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΜΑΝΔΑΛΟΣ Βασίλειος           
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΣΕΠΕΛΗΣ Αντώνιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ                                             ΧΡΟΝΗΣ Παναγιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ                                             ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ                                             ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
Το 1991 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και αναδείχθηκε το παρακάτω Δ.Σ :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΜΑΝΔΑΛΟΣ Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ                                            ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Δημήτριος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Χ’’ΣΤΑΥΡΟΣ Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ                                             ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ                                             ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
Στις 15-03-1992 έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων, στο Δ.Σ επήλθαν οι εξής αλλαγές:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Βασίλειος
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ κατείχαν τα ίδια αξιώματα.


Στις 03/04-03-1993 έπειτα από εκλογές το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Δημήτριος                               
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΤΑΜΙΑΣ                                            ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ Χρήστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
ΜΕΛΟΣ                                             ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ                                            ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Βασίλειος
Στις 23/24-11-1995 έπειτα από εκλογές στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας, το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ                          ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
ΤΑΜΙΑΣ                                          ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ Ιγνάτιος
ΜΕΛΟΣ                                           ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ                                           ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος
Το Μάρτιο του 1996 έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων επέρχονται οι εξής αλλαγές:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ Ιγνάτιος
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ κατείχαν τα ίδια αξιώματα.


Στις 28/29-11-1997 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας,έπειτα από εκλογές το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΜΑΝΔΑΛΟΣ Βασίλειος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ Ιγνάτιος
ΤΑΜΙΑΣ                                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ                                   ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ                                   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος

Στις 10/11-12-1999 έπειτα από εκλογές το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ Ιγνάτιος
ΤΑΜΙΑΣ                                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ισαάκ
ΜΕΛΟΣ                                   ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ                                   ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος


Στις 07/08-06-2002  έπειτα από εκλογές το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Δημήτριος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ Ιγνάτιος
ΤΑΜΙΑΣ                                   ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΔΗΜΙΟΥ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ                                   ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ισαάκ
ΜΕΛΟΣ                                   ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
Στις 10-02-2003  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων επέρχονται οι εξής αλλαγές:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΔΗΜΙΟΥ Κων/νος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Δημήτριος
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος

Στις 04/05-03-2005  έπειτα από εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ Ιωάννης
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος
ΤΑΜΙΑΣ                                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Αναστάσιος
ΜΕΛΟΣ                                   ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος


Στις 19/20-12-2007  έπειτα από εκλογές στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΑΠΙΣΤΟΛΑ Βασιλική
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΚΟΥΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ                                   ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
Αναπλ.ΤΑΜΙΑΣ                      ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ                                   ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ                                   ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Φώτιος
Στις 19-05-2008  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων επέρχονται οι εξής αλλαγές:
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΟΥΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑΠΙΣΤΟΛΑ Βασιλική
Στις 17-11-2008  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων το Δ. Σ διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Μιχαήλ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΟΥΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΤΣΟΥΚΑΣ Στέργιος
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑΠΙΣΤΟΛΑ Βασιλική
ΤΑΜΙΑΣ                                  ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος
Αναπλ.ΤΑΜΙΑΣ                     ΑΠΙΣΤΟΛΑ Βασιλική
ΜΕΛΟΣ                                  ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ                                  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Φώτιος
ΜΕΛΟΣ                                  ΖΛΑΤΟΣ ΒασίλειοςΣτις 10/11-01-2011  έπειτα από εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΣΤΡΑΤΗΡΟΣ Ιωάννης
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
ΤΑΜΙΑΣ                                  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
Αναπλ.ΤΑΜΙΑΣ                     ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ                                  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Φώτιος
ΜΕΛΟΣ                                  ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ Σωφρόνιος
ΜΕΛΟΣ                                  ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Χριστίνα
ΜΕΛΟΣ                                  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Λάζαρος

Στις 21-01-2011  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων επέρχονται οι εξής αλλαγές:
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος

Στις 22-02-2011  έπειτα από την παραίτηση του ΣΤΑΥΡΙΔΗ Φώτη από το Δ.Σ, επέρχεται η εξής αλλαγή:
ΜΕΛΟΣ                                ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠαναγιώτηςΣτις 26/27-03-2012  έπειτα από εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, το Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ                                  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
Αναπλ.ΤΑΜΙΑΣ                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κυριάκος
ΜΕΛΟΣ                                  ΣΤΡΑΤΗΡΟΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ                                  ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

Στις 06-04-2012  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων επέρχονται οι εξής αλλαγές:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

Στις 10-09-2012  έπειτα από την παραίτηση του ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ιωάννη από το Δ.Σ, επέρχεται η εξής αλλαγή:
ΜΕΛΟΣ                                 ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος

Στις 03-01-2013  έπειτα από την παραίτηση του ΜΥΛΩΝΑ Γεωργίου από το Δ.Σ, επέρχεται η εξής αλλαγή:
ΜΕΛΟΣ                                 ΑΓΓΕΛΟΥ ΕυάγγελοςΣτις 25-02-2013  έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων το Δ. Σ διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κυριάκος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος
Αναπλ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος
ΤΑΜΙΑΣ                                    ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
Αναπλ.ΤΑΜΙΑΣ                       ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ                                    ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος
ΜΕΛΟΣ                                    ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ Κων/νος

Είσοδος - Εγγραφή